Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně

Dlouhá 6, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 47721880

Nejnovější informace:

POZOR! Všechny táborové turnusy jsou již plně obsazeny!

Aktuální nabídka tábory 2020 viz. žlutá lišta vpravo - hlavní činnost - tábory

Vážení rodiče a žáci, 
vítáme vás v novém školním roce 2019/2020!
Nabídka kroužků a přihláška ke stažení viz. hlavní  činnost, kroužky. 

Nyní dostupné aktualizace ke kroužkům v sekci kroužky (menu vpravo, pod hlavní činností)!
V posledním týdnu v listopadu 2018 proběhla „Prodejní výstava výrobků žáků DDM a ŠD Františkovy Lázně“.
Žáci se s neuvěřitelným zaujetím podíleli na plánování, průběhu a tvorbě vánočních výrobků, které následně s chutí představili na prodejní výstavě. Během celého týdne se střídaly dvojice žáků při prodeji svých výrobků, o které byl veliký zájem ze strany rodičů i veřejnosti. 

Za pomoc při této akci všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na příště.

Výtěžek z této úspěšné akce bude využit v novém roce na „Výlet do ZOO v Chomutově“.
Nabídka kroužků Hazlov

Vážení rodiče, 

ve školním roce 2018/2019 jsme pro Vás připravili nabídku těchto zájmových útvarů. 

Přihláška do zájmových útvarů 2018/2019 

Na páteční keramiku budou přednostně přijímáni žáci 1. tříd, kteří budou vyzvedáváni vedoucí kroužku u šaten ZŠ a půjdou společně na oběd. Po skončení kroužku ve 14:00 je nutné si děti vyzvednout v budově DDM a ŠD v keramické dílně (suterén). 

Pokud se nenaplní kapacita kroužku prvňáky, budou moci páteční kroužek navštěvovat i starší žáci. 


V prosinci 2017 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže ,, Sněhulák" pořádané v Chebském muzeu, kde jsme obsadili 1. místo.

Kroužek Švihadel

pod vedením paní Moniky Křesťanové byl zmíněn v pořadu ČT - Olympijský magazín. Záznam si můžete pustit na odkazu dole. Pasáž s kroužkem najdete od 12:45 záznamu.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10321897020-olympijsky-magazin/217471290290044

  Info z táborů léta 2017 - Poslední výzva

Výrobky z keramiky si můžete vyzvednout nejpozději do 14.11. 2017!

Lovci mamutů a Šokující výtvarka

Výrobky z keramiky si můžete stále vyzvedávat v pondělí a úterý od 12:30 do 15:30 hodin v keramické dílně DDM (suterén). Výrobky, které budou prezentovány v infocentru, budou k dispozici až po ukončení výstavy.

Výrobky z keramiky si můžete vyzvednout nejpozději do 14.11. 2017!

Po tomto datu výrobky již nebudou k dispozici. Naše prostory jsou velmi malé, proto si prosím pro výrobky vašich dětí přijdte co nejdříve. Děkujeme za ochotu a pochopení. J. Kabatová

Výstava výrobků z LPT ,, Frantíci" 2017 - 2019

O DDM

Dům dětí a mládeže Reneta Žírovice k 31.1.2013 opustil budovu v Žírovicích č.p. 49 a od února tohoto roku máme k dispozici nově zrekonstruované půdní prostory v budově Městské knihovny, Dlouhá 6, Františkovy Lázně. Název zařízení se s účinností od 1.února změnil na Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně, kterou jsem pro žáky 3.-5. tříd z místní základní školy otevřeli od 2. září 2013. Kapacita školní družiny je 40 dětí. Dle potřeb rodičů je v provozu i ranní družina od 6 hodin a odpolední provoz družiny končíme v 16,30 hodin.

V novém prostoru můžeme dětem nabídnout zázemí pro volnočasové aktivity, které fungují nyní při základní škole - výtvarné a jazykové kroužky, nově bude otevřen kroužek keramiky. V budově mohou děti využívat sál v 1.patře, který slouží jako studovna pro psaní domácích úkolů a přípravu na vyučování. Ve spolupráci s Městskou knihovnou je možné využívat internet. Celoročně dle počasí aktivně využíváme zahradu v rámci družiny i zájmových kroužků. O hlavních prázdninách pořádáme již několikátým rokem také příměstské tábory.

                          skolni_druzina