Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně

Dlouhá 6, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 47721880

archiv 2016 / 2017

Dům dětí a mládeže Františkovy Lázně pořádá v době letních prázdnin 2017 tyto příměstské tábory:

·         Policejní akademie ve dnech 3.7. – 14.7. (kromě st.svátků)

          Plán PA ke stažení zde

·         Šokující výtvarka ve dnech 14.8. – 18.8.

·         Znovuzrození mamutů ve dnech 21.8. – 30.8.

DDM se zapojilo do projektu „Prorodinná opatření MAS 21“ z Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost vyhlášené MAS 21, o.p.s. Cílem projektu je prostřednictvím realizace LPT podpořit osoby pečující o malé děti v době letních prázdnin a pomoci jim tak sladit pracovní a rodinný život. LPT mají charakter nejen rekreační, ale i odborně zaměřený na některou zájmovou oblast. Nabídka je určena žákům školního věku. Projekt je sestaven z jedenácti částí tak, aby oslovil co nejširší skupinu zájemců. Témata se týkají mnoha oblastí - sportovní, výtvarné, přírodovědné atd..

Dokumenty ke stažení:

Seznam doporučených věcí:

  1. · láhev na pití s sebou
  2. · pevné (pohodlné) boty na delší cesty (holiny, pláštěnka dle počasí)
  3. · batoh na záda
  4. · pokrývka hlavy proti slunci
  5.  · svačina na dopoledne i odpoledne
  6.  · kapesné dle uvážení rodičů či případné vstupné
  7. · v případě koupání: plavky, ručník, pokrývka hlavy, opalovací krém
  8. · prohlášení zákonného zástupce (součást přihlášky)

Nedoporučujeme dávat dětem na příměstský tábor zbytečně cenné věci.


Školní rok 2016/2017

27. 6. - Prezantace žáku DDM na školní Akademii

7. 6. - Dětský den na zahradě MK

27. 5. - Exkurze do Bečovské botanické zahrady

26. 5. - Beseda s myslivci

22. 5. - Vystoupení školní kapely Frantík

15. 5. - Exkurze - zahradnictví

28. 4. - Přebírání cen v Chebském muzeu

27. 4. - Čarodějné odpoledne v knihovně

20. 4. - Beseda s panem Frolíkem - Cesta kolem světa

15. 4. - Promítání

22. 3. - Vycházka po okolí Fr. L. - prameny

16. 3. - Babičky čtou dětem

2. 3. - Maškarní ples pro školní družinu

2. 3. - Exkurzve v Chebské galerii - Maškary

23. 2. - Návšteva Městkého muzea ve Františkových Lázní

15. 2. - Beseda o přírodní rezarvaci SOOS s panem Karlem Brožem

6. 2. - 10. 2. - Jarní prázdniny

3. 2. - Jednodenní pololetní prázdniny

31. 1. Zkrácene vyučování

18. 1. - Beseda s RNDr. Martínkovou na téma NP Šumava

4. 1. - 6. 1. - Soutěž ve stavbě sněhuláků a sněhových staveb

23. 12. - 2. 1. - Vánoční prázdniny

15. 12. - Beseda "Cesta kolem světa" s panem Frolíkem - Kanada a USA

2. 12. - Mikulášská nadílka

28. 11. - 9. 12. - Výstava a prodej výrobků dětí DDM a ŠD

17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii

7. 11. - Beseda s velitelem Městské pocilice panem Adlerem

2. 11. - Halloween v Dětské knihovně

1. 11. - Svátek všech svatých a památka zesnulých

29. 10. 2016 - Gymnastická soutěž Chebská bradla - 5. místo v kategorii žákyň

27.-29. 10. 2016 - Podzimní prázdniny

20. 10. 2016 - Den vzniku samotného Československého státu - čtění a soutěžní kvíz k svátku

7. 10. 2016 - Volby - zkrácené vyučování

6. 10. 2016 - Exkurze na Českou poštu

5. 10. 2016 - "Odpoledne s komiksem" pořádané MK Františkovy Lázně

22. 9. 2016 - Den české státnosti

8. 9. 2016 - Beseda na téma - Příměstské tábory pořádané DDM vedená panem Dominikem Stejskalem

Pevnost Boyard

Od pondělí  3.7. se  Základní škola v Hazlově proměnila v pevnost Boyard.  Nastal čas, kdy se čtyři týmy odvážných táborníků rozhodly tvrdě bojovat o cenné mince,  tzv. Boajáry. Celotáborová hra začíná plněním zadané indicie, kterou každé ráno dětem sdělí  otec Fura.Vyluštění indicie navazuje na úkol, jehož vykonání souvisí s počtem získaných mincí. Vyvrcholením každého dne je další – odpolední část celotáborové hry – Pevnost Boyard. Týmy odcházejí na uzavřené místo ve sklepení, kde vybírají ze sudu další možný počet mincí. Sud je však naplněný nejen jimi, ale dalšími nechutnostmi. Týmy mají pouze jednu minutu,  aby získaly co nejvyšší počet mincí  a opustily včas místnost, která se po časovém limitu neúprosně uzavře.  Mince musí být očistěné a přebrané.  Před každým úkolem  nesmí  týmy zapomenout na svůj pokřik.

Děti hra velmi baví a těší se na další den.  Mají už za sebou  5 vyřešených indicií a k nim navazující úkoly. Táborníci zatloukali hřebíky, zdolávali běh po schodech, pavoučí dráhu, vyráběli si klíče od pevnosti,…  atd.  

Zprávy z pevnosti :

Místo ve sklepě ,kde týmy využívají  možnosti získání většího obnosu mincí je den ode dne horší a horší. Obsah sudu se totiž mění a tak táborníky vždy něco překvapí nového. Ze sklepa se ozývají hlasitější a intenzivnější výkřiky slabších jedinců ,než ve dnech předchozích.  V místnosti je více pavouků, hadů, žížal, slimáků a obsah sudu je tekutější. Přesto jsou děti natěšené a na odpolední část hry netrpělivé. Nejraději by ji hrály celý den. Pevnost Boyard je hra o odvaze, hbitosti, postřehu a souhry v týmu. Děti si vyzkouší nemyslet jen na sebe.

Dnešní odpověď na indicii zněla – PROVAZ.  Dopolední část hry se odehrávala v prostorách celé školy jelikož bylo venku mokro z předchozího děště. Skládala se ze čtyř úkolů při kterých se všechny týmy vystřídaly. Přišívaly se knoflíky, rozvazovaly se uzle, nafukovaly se balónky a navlékaly se tzv. špízy z korálků a špejle (tento úkol byl na čas). Nadšení opouštělo děti během chvíle ,neboť úkoly nebyly jednoduché jak se zdálo. Představa získaných boajárů (mincí) byla ale obdivuhodná a tak se všem podařilo navýšit jejich počet do svých týmových měšců.

Každý táborový den je určena služba. Děti se střídají ,takže si tuto úlohu vyzkouší všichni. Služba má za úkol kontrolovat umývárnu a wc, jestli neteče voda, jestli se nesvítí, jestli je na místech toaletní papír a mýdlo. Dále dbá na pořádek a uspořádání bot v šatně a na čistotě chodeb v táborové základně. Sleduje zda je neustále k dispozici pitný režim.

Táborové vedení

Pevnost Boyard zmizela.

Utekl čas věnovaný příměstskému letnímu táboru v Hazlově a celotáborová hra Pevnost Boyard se dohrála. Prostory školní družiny, šatny a především sklepu osiřely. Třicet účastníků nelítostného boje o získání mincí se nerado loučilo s osmi dny plnými akcí a úkolů. Zkončilo setkávání s otcem Furou, každodenní zadávání indicie i lovení míncí ze sudu plného všeho možného. Tábor byl určený jen pro silné jedince a ti si také dokázali, že jimi jsou. Čtyři týmy proti sobě bojovaly po celou dobu tábora vyrovnaně, statečně a ohleduplně. Odpověď na zadanou indicii vždy souvisela s nadcházejícím úkolem. Některá byla obtížná, některá jednodužší. Za získání tzv. boajárů ,ale přemýšlení stálo.

Tajenka : SCHODY

Úkol : Běh po schodech do sklepa kolem pavoučího hnízda ( na čas)

Tajenka : ZÁPAS

Úkol : Vzdušná dráha bez dotyku země ( kolem celé tělocvičny ) klády - zápas

Tajenka : KLÍČ

Úkol : Zhotovení vlastního klíče do pevnosti ( karton, barvy )

Tajenka : PROVAZ

Úkol : Čtyři stanoviště – na konci rozvazování uzlů

Tajenka : CHATA

Ćelodenní výlet na Golfinku, opékání buřtů, hry a soutěže v lese

Tajenka : HŘEBÍK

Úkol : velká Opičí dráha v lese na konci zatloukání hřebíků ( na čas )

Tajenka : DÁREK

Úkol : Pavoučí síť – prolézání mezi pavučinou bez dotyku celého těla - dárek

Tajenka : ČÍSLA

Úkol : Orientační trasa podle čísel – v lese

Všechny úkoly táborníci plnili s nadšením a pokud přálo počasí, uskutečnily se v lese. Odpoledne se hrála i vybíjená . Na obědy jsme chodili do restaurace Kuželna a při poledním klidu se četlo, kreslilo nebo se hrály stolní hry. Celodenní výlet na chatě Golfince byl tím nejlepším rozhodnutím, když jsme se potýkali s nápadem kam na výlet když počasí zrovna nepřálo. Po cestě k ní jsme sice dešti neunikli, ale pak už to stálo za to.

Poslední den tábora jsme se loučili neradi, ale při představě, že se brzy zase uvidíme nám bylo fajn. Těšíme se totiž na další tábor v srpnu. Uskuteční se od 21.8. - 25.8. Celotáborová hra se nazývá CIRKUS V CIRKUSE. A to si pište, že to bude pořádný cirkus !

Táborové vedení : Vlasta, Šárka, Alena, Natka.

Policejní akademie

Ve dnech od 3.7. do 14.7 proběhl ve Františkových Lázních tábor Policejní akademie.

Děti byly rozděleny do 3 oddílů. 1. oddíl se skládal z dětí předškolního věku a 1.třídy, ve 2. oddílu byly děti z 2. a 3. třídy a do 3. oddílu byly rozděleny nejstarší dětí ze 4. a 5. třídy.  Během tábora se děti setkaly s různými policejními jedotkami. Při samém začátku dorazila městská policie i se svým novým Eco vozidlem, které si děti mohly prohlédnout. Většinu nadchla předváděcí akce psovodů. Velmi zajímavá byla také prohlídka Schengenbusu. Dorazila k nám i zásahová jednotka, při této návštěvě si děti mohly zkusit policejní helmu a pistole. Předposlední den jsme navštívili policejní stanici státní policie.

Hned 1. den si děti vyzkoušely fyzické a psychické zkoušky přijetí k policii, odpoledne se pokusily vyluštit zprávu v morzeovce.

Děti byly velmi nadšené z návštěvy místního bazénu, směly si vyzkoušet jízdu na tobogánu i na skluzavkách. Na den dopravní výchovy si děti přivezly kola, společně si na kolech a koloběžkách projely část Františkových Lázní. Děti jízda na kolech opravdu bavila.

Během návštěvy Mariánských Lázní nám počasí nepřálo, celý den propršelo. I přesto se výlet povedl. Navštívili jsme Miniatury, kde jsme poznávali české hrady a zámky.

Na táboře si děti vyzkoušely otisky prstů i dlaně, střelbu z luku, přetahování se pomocí lana.

Většina dětí se zdokonalila ve vybíjiné. 

Dá se říct, že i přes pár zranění a komplikací se tábor vyvedl a všichni si ho užili.

Většina dětí i vedoucích si z tábora odnesla spoustu krásných zážitků a vzpomínek.