Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně

Dlouhá 6, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 47721880

archiv 2014 / 2015

Školní rok 2014/2015

Celoroční družinová hra "Tajemství kouzelných klíčů"

18. 9. 2014 Canisterapie - ukázka terapie pomocí psů  pro děti školní družiny  

9. 10. 2014 Kouzelnické představení pro děti školní družiny          

31. 10. 2014 Halloweenské odpoledne plné soutěží (ve spolupráci s Městskou knihovnou)

11. 11. 2014 Beseda se správcem přírodní rezervace SOOS Karlem Brožem na téma: Ochrana přírody

1. - 12. 12. 2014 Prodejní výstava výrobků dětí

9. 12. 2014 Vánoční povídání v Městské knihovně od 14:00 hod. pro děti školní družiny

18. 12. 2014 Vánoční besídka - zdobení perníčků, zpívání koled, vánoční zvyky, občerstvení, hraní her

6. 1. 2015 Tři Králové - povídání, pranostiky

20. 1. 2015 Beseda o Austrálii s paní Tremlovou

Leden - únor - turnaj v deskových hrách (Blechy, Kloboučku hop, Dobble, Prší)

12. 2. 2015 Nácvik první pomoci s paní Janou Jiráňovou

19. 2. 2015 Maškarní bál pro děti - rej masek, soutěže ve zpěvu a tanci, tombola s překvapením

26. 2. 2015 Beseda s panem Zetochou na téma "Myslivost" - pro nemoc odloženo

12. 3. 2015 Autorské čtení z knihy Františkovy Lázně město plné příběhů s panem Karlem Brožem - Muzeum Františkovy Lázně

18. 3. 2015 Jarní turnaj ve skákání přes švihadlo a hula hop

19. 3. 2015 Beseda na téma Myslivost s panem Zetochou

31. 3. 2015 Velikonoční tvoření - zdobení velikonočních perníčků, enkaustika a látkové obrázky

16. 4. 2015 Beseda s paní Janou Žákovou na téma Island

22. 4. 2015 Den Země - úklid lesíka kolem kapličky, hraní her

24. 4. 2015 sportovní aktivity na hřišti - střelba na bránu, vyhlášení nejlepšího střelce a brankáře

28. 4. 2015 Beseda v Městské knihovně na téma Čarodějnictví

30. 4. 2015 Pálení čarodějnic - hry a soutěže pro děti na multifunkčním hřišti

7. 5. 2015 beseda k 70. výročí osvobození, připravila vychovatelka Alena Hejzková

12. 5. 2015 objevování františkolázeňských pramenů - vycházka s ochutnávkou, hraní her

22. 5. 2015 - povídání o želvách a želvičkách

28. 5 2015 - Den otevírání studánek, šetrné zacházení s vodou - beseda

4. 6. 2015 - soutěž ve zpěvu - zahrada DDM

12. 6. zakončení celoroční družinové hry "Tajemství kouzelných klíčů" - hledání pokladu

________________________________________________  

Školní rok 2014/2015:

12. 6. 2015 - Jak jsme hledali poklad a stavěli domečky pro skřítky a trpaslíky ....

fotografie ke zhlédnutí

fotografie ke zhlédnutí

11. 6. 2015 - povídání o skřítcích a trpaslících, výroba trpaslíků ze samotvrdnoucí hmoty (Světový den trpaslíků)

fotografie ke zhlédnutí

4. 6. -  soutěž ve zpěvu

zpev

fotografie ze soutěže ve zpěvu ke zhlédnutí

1. 6. - Den dětí - pohádkové odpoledne s Městskou knihovnou Frant. Lázně a vyhodnocení výtvarné soutěže "Nejkrásnější čarodějnice"

fotografie z pohádkového odpoledne ke zhlédnutí

fotografie z vyhodnocení výtvarné soutěže ke zhlédnutí

30. 4. Pálení čarodějnic - hry a soutěže na multifunkčním hřišti

fotografie z akce ke zhlédnutí

28. 4. 2015 - povídání s dětmi o čarodějnicích v Městské knihovně Františkovy Lázně

                    knihovna

  fotografie z "čarodění" ke zhlédnutí

   24. 4. 2015 - sportovní odpoledne střelba na bránu fotografie ke zhlédnutí

   16. 4. 2015 - beseda s paní Janou Žákovou na téma Island 

beseda

 fotografie

  19. 3. 2015 - beseda s panem Zetochou na téma Myslivost 

bes

  beseda

beseda

12. 3. 2015 - Autorské čtení z knihy Františkovy Lázně město plné příběhů autorem Karlem Brožem - Muzeum Františkovy Lázně

            aut

19. 2. 2015 - Maškarní bál

bal

bal

bal

bal

bal

bal

bal

bal

bal

bal

bal

bal

bal

12. 2. 2015 - Nácvik první pomoci s paní Janou Jiráňovou

                   prvni

20. 1. 2015 - beseda Austrálie - cestovali jsme po mapě severozápadní Austrálií a dověděli se spoustu zajímavostí o fauně a flóře tohoto území. Vyprávění doprovázelo promítání fotografií i názorné ukázky suvenýrů, vyrobených domorodými obyvateli Austrálie. Děkujeme paní Tremlové za krásné povídání.

                             beseda

                             bes

                             bese

                             besed

Novoroční sněhulák - první den po vánočních prázdninách napadl sníh a my jsme toho hned využili a postavili jsme si sněhuláka... ten se nám povedl :o)

                    druz

Jak jsme zdobili a mlsali perníčky :o) 

                   pernicky_zdobeni

....a malovali perníkovou chaloupku :o)

                              pernikova_chaloupka

9. 12. 2014 Knihovna pro děti - Vánoční kvíz a vánoční zvyky

O druhém Adventu jsme byli pozváni do knihovny. Paní knihovnice nás rozdělily do skupinek a společnými silami jsme řešili vánoční hádanky a kvízy. Na závěr jsme si mohli vyzkoušet vánoční zvyky. Akce se nám velice líbila.

vanoc

11. 11. 2014 Beseda s Karlem Brožem

V úterý v odpoledních hodinách jsme měli besedu na téma významné místo v okolí našeho bydliště. Zavítal mezi nás pan Brož - správce přírodní rezervace SOOS. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o Komorní hůrce. Nejvíce nás zaujala pověst o skřítcích, kteří zde kdysi dávno žili.

            beseda-broz

31. 10. Halloween ve školní družině

hal 

Ostatní fotografie ke stažení

9. 10. 2014 Kouzelník ve školní družině

Na kouzelnické představení se děti těšily už od samotného začátku vyhlášení "hledání klíče k odemykání čar a kouzel". Kouzelnice Jana Sloupová upoutala jejich pozornost nejenom samotným čarováním, ale dokonce děti některá kouzla i naučila.

Kouzelník

všechny fotografie z kouzlení

Děti školní družiny a přírodovědného kroužku se zúčastnily soutěže "Lesy kolem nás". Výtvarné práce Elišky Sýkorové, Jitky Hejzkové, Radima Skalského a Filipa Mandelíčka byly vybrány a budou oceněny jako jedny z nejlepších.

                      lesy

                   lesy

Fotografie ke stažení

terapie psů

fotografie ke stažení

18. 9. 2014 proběhla na zahradě školní družiny malá ukázka terapie pomocí psů. Děti měly možnost poznat speciálně vycvičené psy, kteří se používají k rehabilitaci, tzv. polohování pro pacienty postižené například obrnou nebo mentálně a fyzicky postižené osoby. Pejsky si mohly také pohladit a samotnou terapii vyzkoušet.

 

  

 

                          multifunkční

Každý den trávíme s dětmi alespoň hodinku aktivním pohybem na multifunkčním hřišti.

Děti nejvíc využívají víceúčelové hřiště pro míčové hry, kde hrají fotbal, vybíjenou nebo basket. Neméně využita jsou obě dětská hřiště, posuďte sami a prohlédněte si některé fotografie.

________________________________________________________________________________

Vzpomínáme na prázdniny 2015       

Příměstský tábor 2015 - Bláznivé léto se Simpsonovými

fotografie ke zhlédnutí

Příměstský tábor 2015 - Indiáni od jezírka

fotografie ke zhlédnutí

Příměstský tábor  2015 - Superhrdinové

fotografie ke zhlédnutí

Příměstský tábor 2015 - Rozloučení s prázdninami

fotografie ke zhlédnutí

________________________________________________________________________________

Školní rok 2014/2015

fotografie z kroužku Lego

fotografie z kroužku Šikulové ke zhlédnutí

Přírodovědný kroužek:

                     priroda

                     ker

              ker

                ker

                        kor

Střípky z lego kroužku - stavět z lega nás velice baví a to jsou námi postavené modely ...

lego

lego

Lego

leg

Vánoční trhy v Chebu 12. 12. 2014

Chebských vánočních trhů se účastnily děti ze zájmových kroužků Divadelní a Pěvecký ze ZŠ a MŠ Hazlov, při Domu dětí a mládeže a školní družiny Františkovy Lázně. Vystoupení bylo společné a skládalo se ze zpívaných a přednášených vánočních koled a říkadel. Děti se zúčastnilo celkem 22, pod vedením Ilony Kindlové a Jiřího Cingroše. Za svou snahu byly obdarovány sladkostí a drobnou odměnou. Pro všechny byl zajištěn autobus, který je bezpečně dopravil na místo a zase zpět domů. Celkovou předvánoční atmosféru celému podvečeru dodalo bezvětří a mírně padající sníh.

van

vanoc

vanocn

Lego soutěž - Rychlá vozidla

Děti si vyrobily podle své fantazie závodní auta z lega a sestrojily katapult. Vyhrál ten, jehož "závoďák" dojel nejdál :o)

lego

 

Výtvarná soutěž Lesy kolem nás

Děti z přírodovědného kroužku a děti školní družiny se zúčastnily soutěže, kterou pořádaly Lesy ČR. Úspěšní žáci byly odměněni na slavnostním předávání cen v Karlových Varech.

                         

lesy

Školní rok 2014/2015

Děti z kroužků Zručnost a Všehochuť pod vedením paní Vlasty Cickové se zúčastnily jarní  výtvarné soutěže v Chebu a vyhrály 1. a 2. místo.

fotografie z vyhlášení cen ve výtvarné soutěži

diplomy za výtvarnou soutěž ke zhlédnutí

Fotografie z kroužků Hazlov 2014/2015 ke zhlédnutí

__________________________________________________________________________________

Školní rok 2014/2015

klub